Reklamacje i zwroty

 

Zwroty i Reklamacje

1. Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny:

Każdy towar zakupiony w naszym sklepie można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych licząc od momentu odebrania przesyłki. Konsument może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku sklep zwróci wartość zamówionego towaru i opłaconych kosztów wysyłki przez konsumenta (koszty wysyłki zwracane są maksymalnie do wysokości najtańszej dostępnej formy wysyłki jaka była udostępniona przy kupowanym produkcie).

Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość, należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@eplakaty.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres

FLASH
ul. Słoneczna 94
39-200 Dębica

Przykładowy formularz oświadczenia woli do wydrukowania można pobrać klikając TUTAJ

Produkty powinny być należycie zabezpieczenie na czas transportu.

2. Zwrot towaru posiadającego wady fabryczne, uszkodzonego bądź niezgodnego z zamówieniem:
 

Jeśli zakupiony produkt posiada wady fabryczne (przebarwienia, braki w druku, wady materiałowe wyraźnie powstałe na skutek błędu w produkcji), jest uszkodzony lub niegodny z zamówieniem Klientowi przysługuje prawo do reklamacji. Pismo reklamacyjne wraz z reklamowanym towarem należy przesłać na adres naszej firmy: FLASH, ul. Słoneczna 94, 39-200 Dębica. Wzór pisma można pobrać klikając TUTAJ
Produkty powinny być należycie zabezpieczenie na czas transportu i odesłane rejestrowaną przesyłką ekonomiczną (list polecony ekonomiczny lub paczka ekonomiczna). Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

3. Brak możliwości odstąpienia od umowy
 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 

PayU